O projekte

Spoločnosť PRIESKUMY, s.r.o., vznikla v máji 2015. V spolupráci s telekomunikačným operátorom SWAN vyvinula originálnu technológiu na realizáciu online prieskumov s využitím digitálnej televízie.

Výhody technológie CATVI:

 • čas a miesto prieskumu sa prispôsobuje respondentovi
 • odmeňovaný je respondent, nie anketár
 • žiadne zbytočné náklady na anketárov
 • menej neurčitých odpovedí

Prieskumné agentúry realizujú prieskumy verejnej mienky predovšetkým cez technológie CAPI (klasický prieskum za pomoci anketára), CATI (klasický telefonický prieskum) a CAWI (on-line internetový prieskum). Klasické prieskumy CAPI a CATI sú však na ústupe – trend jednoznačne smeruje k on-line prieskumom, a to nie iba CAWI.

Pri on-line prieskumoch získavanie dát prebieha v reálnom čase, on-line. To by však nebolo možné bez nových médií a vyspelých informačných technológií, ktoré pri on-line prieskumoch hrajú tú najdôležitejšiu rolu. Pomocou nich sa údaje nielen získavajú, vyhodnocujú, ale aj prezentujú odbornej a laickej verejnosti.

Prečo on-line prieskumy?

 • Pretože sú KVALITNÉ: V on-line prieskume nie sú žiadni anketári – odstraňujeme tak problém so zaujatosťou, nepríjemnou vtieravosťou a častou chybovosťou anketára. Otázky sú doručené v rovnakej forme a rovnakým spôsobom všetkým respondentom. Respondenti môžu pri odpovediach využiť toľko času, koľko potrebujú, môžu vyplniť detaily podľa vlastných preferencií a pravdivo opísať akýkoľvek, aj citlivý problém, bez ostychu.
 • Pretože sú RÝCHLE: On-line prieskum môže byť respondentom dodaný v priebehu niekoľkých minút od odsúhlasenia finálnej podoby dotazníka a odpovede potom nabiehajú v reálnom čase. Aj štatistické spracovanie získaných dát prebieha v reálnom čase. Celkový čas postačujúci na vykonanie projektu môže byť skrátený na menej ako jeden týždeň.
 • Pretože sú KOMPLEXNÉ: V on-line prieskumoch dokážeme pokryť akúkoľvek problematiku v rozmanitých oblastiach. On-line prieskum môže mať omnoho väčší rozsah než klasický prieskum.
 • Pretože sú VÝHODNÉ: On-line prieskum znamená úsporu nákladov. Neexistujú tu totiž žiadne výdavky na odmeny anketárom, výdavky na poštovné, výdavky na papier a ďalšie kancelárske potreby.

V čom sme iní

Pri on-line technológii CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) respondent sám vyplňuje prieskumný dotazník cez internet (web). Ako však vyhľadať respondentov, keď ich nemá kto vyhľadať (pri tejto metóde neexistuje anketár)? Jednoducho – respondenti sa prihlásia sami, najčastejšie cez špeciálny registračný formulár. Ak sa ich prihlási dostatok, vzniká tzv. panel respondentov, ktorý agentúra využíva pri svojich prieskumoch. Výhoda budovania panelu respondentov je zjavná – respondentmi sa stávajú iba ľudia, ktorí sa respondentmi stať chcú, čo ohromne zefektívňuje prieskum a znižuje náklady.

schéma CAPI CATI CAWI CATWI

PRIESKUMY, s. r. o ponúkajú novinku vyvinutú v spolupráci s telekomunikačným operátorom SWAN, a.s., on-line technológiu CATVI (Computer-Assisted TV Interviewing). Táto technológia využíva všetky výhody online prieskumov, ale namiesto počítača respondent používa na vyplňovanie prieskumného dotazníka svoj vlastný televízny prijímač. Ani pre túto metódu nie je potrebný žiadny anketár, respondenti sa nám hlásia sami – sú to tisíce domácností využívajúce digitálnu televíziu SWAN Multimedia, ktorí prejavili záujem zapájať sa do prieskumov verejnej mienky (ide teda o rozsiahly panel respondentov). Za participáciu na prieskume je odmeňovaný priamo respondent, čo zvyšuje motiváciu respondentov zúčastniť sa prieskumov.

Prečo teda prieskumy metódou CATVI?

1. Pretože sú lepšie ako tie KLASICKÉ

 • on-line prieskum (typu CAWI a CATVI) sa prispôsobuje respondentovi – respondent odpovedá na otázky v čase, ktorý mu najviac vyhovuje, na mieste, ktoré mu najviac vyhovuje (napr. v obývačke), otázky vyplňuje svojím vlastným tempom, kedykoľvek môže vyplňovanie dotazníka prerušiť a vrátiť sa k vyplňovaniu vtedy, kedy mu to bude viac vyhovovať, nemusí sa pritom nikomu prispôsobovať
 • v ostatných prieskumoch sa respondent prispôsobuje anketárovi – respondent odpovedá na otázky iba v čase, kedy ho osloví anketár (alebo telefonista) a iba na tom mieste, kde ho anketár (telefonista) zastihne, bez súhlasu anketára (telefonistu) nemôže dopytovanie prerušiť (iba nahnevane ukončiť), pri vyplňovaní sa musí prispôsobiť tempu anketára (telefonistu)
 • pri CAWI aj CATVI je odmeňovaný respondent – problémom pri klasických prieskumoch je to, že pri týchto technikách zberu dát je odmeňovaný iba anketár (resp. telefonista), nie samotný respondent. To je ďalší významný faktor znižujúci ochotu oslovených ľudí zúčastniť sa prieskumov verejnej mienky
 • neexistujú tu žiadne zbytočné náklady na odmeny pre anketára, náhrady cestovného alebo stravného
 • neexistujú žiadne zbytočné technické náklady na papier, tablety, notebooky, telefónne alebo internetové poplatky a pod.
 • menej neurčitých odpovedí "neviem" alebo nevyplnených otázok v dotazníkoch oproti prieskumom za asistencie anketára (telefonistu)

2. Pretože sú lepšie ako tie INTERNETOVÉ

 • priestor na vyjadrenie dostávajú aj respondenti, ktorí nemajú internet a ktorých je preto ťažšie osloviť
 • nie je nevyhnutná počítačová gramotnosť respondenta – stačí, ak respondent vie ovládať svoj televízny prijímač
 • je to bezkonkurenčne najlacnejšia metóda zberu dát
 • a to najdôležitejšie: prieskumy abstrahujú od preexponovaných názorov lokálnych záujmových skupín alebo jednotlivcov – najmä „hejterov“ na sociálnych sieťach alebo v lokálnych médiách; tým nastavujú adekvátnejšie zrkadlo verejnej mienky v meste

3. pretože to nie sú iba PRIESKUMY...

...ale platforma pre funkčnú realizáciu participatívnej demokracie a účasti verejnosti na veciach verejných. Vďaka CATVI máte k dispozícii riešenia nielen pre prieskumy verejnej mienky, ale i pre:

 • participatívny rozpočet – CATVI poskytuje technickú realizáciu hlasovania za konkrétne projekty
 • hodnotenie mestských kultúrnych podujatí, vrátane možnosti predchádzajúcej rezervácie lístkov na ne
 • zasielanie výziev a pozvánok na spoločenské udalosti mesta, napr. rekultivačné brigády, zhromaždenia obyvateľov a pod.

Viac o iPrieskumoch

O projekte

O projekte

On-line prieskumy sú kvalitné, rýchle, komplexné a výhodné. V čom sme iní? Aký je rozdiel medzi technológiou CATVI a CAWI?

Čítajte viac

Pre samosprávy

Pre samosprávy

Čo by ľudia chceli v meste zlepšiť? Aké problémy ich trápia? Alebo naopak – aké zmeny v meste hodnotia jeho obyvatelia pozitívne?

Čítajte viac

Pre firmy

Pre firmy

Aj majitelia drobných prevádzok by radi využívali marketingové prieskumy. Lenže nákladní anketári ani internetový panel pre nich nie sú to pravé.

Čítajte viac

Staňte sa respondentom

Staňte sa respondentom

Ak patríte k zákazníkom SWAN MULTIMEDIA a máte doma digitálnu televíziu, môžete sa veľmi jednoducho stať účastníkom prieskumov.

Čítajte viac

Referencie

SWAN

SWAN

Marketingový prieskum pre spoločnosť SWAN

4ka

4ka

Marketingový prieskum pre mobilného operátora 4ka

Dúbravka

Dúbravka

Prieskum verejnej mienky pre MČ Bratislava - Dúbravka

Napíšte nám

Máte záujem o realizáciu prieskumu? Napíšte nám odkaz, určite sa ozveme.

Vaše osobné údaje (meno, priezvisko a emailová adresa) budú použité výlučne na vygenerovanie emailovej správy pre PRIESKUMY, s.r.o. Nebudú iným spôsobom uchovávané, spracúvané ani poskytnuté tretím stranám.