Staňte sa respondentom

Ak ste zákazníkom SWAN MULTIMEDIA a chcete sa stať aj respondentom, stačí vyplniť náš kontaktný formulár.

Prieskumy cez televízor sú technologická novinka, vďaka ktorej sa prieskumy verejnej mienky dajú v 21. storočí robiť aj inak - rýchlejšie, lacnejšie, ale aj tak poctivo a profesionálne. „Výskumy verejnej mienky boli doteraz mimoriadne finančne náročné. Využitie novej technológie vyvinutej v úzkej spolupráci spoločností PRIESKUMY a SWAN tento hendikep prekonáva a poskytuje tak možnosti na realizáciu profesionálnych prieskumov verejnej mienky aj subjektom, ktoré si to doteraz kvôli finančnej náročnosti nemohli dovoliť,“ hovorí konateľ spoločnosti PRIESKUMY, s.r.o., Pavol Marchevský.

Respondent pri nej používa na vyplňovanie prieskumného dotazníka svoj televízny prijímač a digitálny set-top box. Takáto interaktívna technológia zberu dát nebola doposiaľ v portfóliu žiadnych prieskumných agentúr na Slovensku. Na slovenskom trhu ide o úplnú novinku.

Napíšte nám

Ste zákazníkom SWAN MULTIMEDIA a máte záujem stať sa respondentom? Napíšte nám odkaz, určite sa ozveme.

Vaše osobné údaje (meno, priezvisko a emailová adresa) budú použité výlučne na vygenerovanie emailovej správy pre PRIESKUMY, s.r.o. Nebudú iným spôsobom uchovávané, spracúvané ani poskytnuté tretím stranám.

Viac o iPrieskumoch

O projekte

O projekte

On-line prieskumy sú kvalitné, rýchle, komplexné a výhodné. V čom sme iní? Aký je rozdiel medzi technológiou CATVI a CAWI?

Čítajte viac

Pre samosprávy

Pre samosprávy

Čo by ľudia chceli v meste zlepšiť? Aké problémy ich trápia? Alebo naopak – aké zmeny v meste hodnotia jeho obyvatelia pozitívne?

Čítajte viac

Pre firmy

Pre firmy

Aj majitelia drobných prevádzok by radi využívali marketingové prieskumy. Lenže nákladní anketári ani internetový panel pre nich nie sú to pravé.

Čítajte viac

Staňte sa respondentom

Staňte sa respondentom

Ak patríte k zákazníkom SWAN MULTIMEDIA a máte doma digitálnu televíziu, môžete sa veľmi jednoducho stať účastníkom prieskumov.

Čítajte viac

Referencie

SWAN

SWAN

Marketingový prieskum pre spoločnosť SWAN

4ka

4ka

Marketingový prieskum pre mobilného operátora 4ka

Dúbravka

Dúbravka

Prieskum verejnej mienky pre MČ Bratislava - Dúbravka